Svar på kronik i Weekendavisen

Weekendavisen bragte i sidste uge en kritik af Økonomer Uden Grænsers (ØUG) evaluering af Headspace. Kritikken gik på, hvorvidt man kan måle den sociale værdi af, at unge brugere af Headspace oplever at være mindre ensomme, depressive, stressede og angst, og at de føler en højere grad af personlig balance og trivsel. En grundlæggende misforståelse i kritikken er, at målingen af innovative sociale indsatser foregår anderledes end forskning i sundhedssektoren. Kritikken bygger desværre på manglende research på området, herunder samtale med relevante aktører, såsom de donorer der i sidste ende efterspørger vores evalueringer.

I Storbritannien nedsatte regeringen i 2009 en kommission som udgav manualen ”A guide to Social Return On Investment”. Manualen dækker tre områder: 1 ) forandringsteori, 2) effektmåling og 3) værdisætning af social værdi. Det er denne manual, Økonomer Uden Grænser benytter. Fordelen ved at arbejde ud fra denne manual er, at alle trin og antagelser lægges frem fuldstændigt transparent, hvilket ikke stod klart i artiklen fra Weekendavisen. Denne metode er nu så anerkendt, at den også benyttes af ledende universiteter, såsom Berkeley, Stanford, Washington State University mv. (se f.eks. WSIPP modellen). Socialministeriets sociale værdisætningsmodel (SØM) bygger på dette arbejde. Metoden må anses for at være grundstenen i arbejdet med social værdisætning. Vi må erkende, at Kræftens Bekæmpelses sundhedsøkonom ikke kender til dette arbejde. Vi mener, at der gøres et kæmpe stykke arbejde af sociale organisationer, fonde, Socialministeriet, kommuner og forskere for at udvikle og måle forebyggende indsatser. Når målet er at belyse den sociale værdi af nye innovative løsninger, så er det vigtigt at møde organisationer, hvor de er og benytte den data, de realistisk kan skaffe.