Brud med kontrollerende miljøer øger minoritetsunges livskvalitet

Økonomer Uden Grænsers nyeste analyse evaluerer indsatsen LifehackDK, som hjælper minoritetsunge med at bryde med kontrollerende miljøer for derved at give dem ejerskab over egen tilværelse og mulighed for at skabe et liv uden tvang. Minoritetsetniske unge (unge med ikke-vestlige oprindelse) er generelt mere udsatte for social kontrol end majoritetsetniske unge (unge med dansk eller … Continue reading Brud med kontrollerende miljøer øger minoritetsunges livskvalitet

Boksning som alternativ til bandemiljøet

Økonomer Uden Grænsers dugfriske midtvejsevaluering af Comeback Camp viser, at indsatsen på kort tid har nedbragt deltagernes kriminalitetsniveau og samtidig øget deltagernes trivsel - og at indsatsen kan betale sig for samfundet. Comeback Camp tilbyder unge marginaliserede kriminalitetstruede mænd et fællesskab, der ligner det, de kender fra gaden, men med konstruktive værdier, og anvender boksning … Continue reading Boksning som alternativ til bandemiljøet

AMU-kurser klæder indsatte på til et liv uden kriminalitet

Økonomer Uden Grænser udgiver ny rapport, der belyser gevinsterne af at tilbyde AMU-kurser til indsatte i åbne fængsler. Et af High:fives projekter består i at formidle et samarbejde mellem kriminalforsorgen og private virksomheder, der tilbyder kurser til de indsatte i åbne fængsler. Indsatsen kaldes i daglig tale OPS-kurser (Offentligt/Privat samarbejde), og har som formål at … Continue reading AMU-kurser klæder indsatte på til et liv uden kriminalitet

Nyt frivillig-fællesskab: ØUG Community

Økonomer Uden Grænser lancerer nu ØUG Community; et fagligt fællesskab for alle, der interesserer sig for sociale investeringer og det arbejde, Økonomer Uden Grænser laver. Økonomer Uden Grænser inviterede i går til introaften for alle interesserede. Over 100 dukkede op for at høre mere ØUG, vores arbejde, sociale investeringer, og mulighederne for at blive frivillig … Continue reading Nyt frivillig-fællesskab: ØUG Community

Kan økonomisk teori være solidarisk?

Økonomer Uden Grænser har været på Roskilde Festival for at sætte fokus på solidaritet. Det gjorde vi med et lille wisdom of the crowd eksperiment. Solidarity var årets tema på den netop overståede Roskilde Festival, og Økonomer Uden Grænser var sammen med en række andre NGO'er med til at sætte fokus på solidaritet og involvere festivalens gæster … Continue reading Kan økonomisk teori være solidarisk?

Rådgivning og støtte til skilsmisseramte familier betaler sig

Samfundet får 5,36 kr. igen for hver krone, der investeres i Landsforening for Børn og Forældre, der støtter og vejleder forældre og børn under og efter skilsmisse. Omtrent halvdelen af alle ægteskaber i Danmark ender i skilsmisse. Forud for skilsmissen er en beslutningsproces, som ofte er konfliktfyldt og præger de involveredes arbejdsliv, sociale liv og … Continue reading Rådgivning og støtte til skilsmisseramte familier betaler sig

Debatindlæg i Altinget: Økonomisk værdi følger i halen på social forandring – ikke omvendt

Ludvig Wier og Rasmus Rifsdal, hhv. formand og leder af Økonomer Uden Grænser, har skrevet et debatindlæg i Altinget. Læs det her. DEBAT: Socialområdet ses i stigende grad som en investerings-mulighed og ikke blot som en udgift. Ifølge Økonomer Uden Grænser er der en risiko for, at de mest attraktive sociale investeringer bliver dem, som … Continue reading Debatindlæg i Altinget: Økonomisk værdi følger i halen på social forandring – ikke omvendt

Bedre trivsel for flygtningebørn gavner både børnene og kommunekassen

Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en social cost-benefit analyse af Red Barnets projekt 'Fra flugt til skolegang', der efter 10 år forventes at give et afkast på 4-5 kroner per investeret krone. Mange flygtningebørn føler sig ensomme og har svært ved at blive en del af fællesskabet i og uden for skolen. En undersøgelse foretaget … Continue reading Bedre trivsel for flygtningebørn gavner både børnene og kommunekassen

Helhedsorienteret støtte til tidligere anbragte unge betaler sig

Samfundet får 9,3 kr. igen for hver krone, der investeres i Projekt UNIK, der støtter tidligere anbragte børn og unge i overgangen til voksenlivet. Der er mange udsatte unge, der lever på kanten af det øvrige samfund. En del af de udsatte unge får ikke en uddannelse, eller tilknytning til arbejdsmarkedet. I de mest alvorlige … Continue reading Helhedsorienteret støtte til tidligere anbragte unge betaler sig

Portræt i Altinget: Unge økonomer vil bevise, at socialt arbejde betaler sig

Altinget bringer i dag et portræt af Økonomer Uden Grænser. "Civilsamfundets sociale indsatser bør ikke ses som ren velgørenhed. Ofte skaber de nemlig store økonomiske gevinster for samfundet. Det er tanken bag Økonomer Uden Grænser, som gratis måler effekten af sociale organisationers arbejde." Læs hele portrættet i Altinget.