Home > Projects > Brandkadetter

Brandkadetter i Danmark (BiD) tilbyder en brandkadetuddannelse til unge i alderen 10 til 18 år, hvor brandmænd gennem en blanding af teori og praksis underviser de unge i forskellige brandmandsfaglige discipliner. Formålet er at give særligt unge med udfordringer fornyet tro på sig selv gennem succesoplevelser. Analysen giver et forecast på den samfundsøkonomiske værdi af Brandkadetter i Danmarks indsats med udgangspunkt i år 2017. Over en femårig periode genererer projektet en samfundsøkonomisk gevinst på over 28 mio. kr., hvilket giver en social cost benefit ratio (SCBR) på 7. For hver krone, der investeres i projektet, får samfundet dermed 7 kr. igen, hvilket svarer til et årligt afkast – kaldet social return on investment (SROI) – på 38 pct.

Læs hele rapporten her: Brandkadetter i Danmark

Læs om Brandkadetterne og ØUG’s rapport i medierne:

https://www.tveast.dk/nyheder/10-08-2017/1930/brandkadet-kurser-giver-selvtillid-hos-unge?autoplay=1#player

http://www.minbyholstebro.dk/brandkadetter-er-en-god-forretning-for-samfundet/

http://www.jv.dk/debatkolding/Fra-ballade-til-brandmand/artikel/2531842

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/uddannelse-som-brandkadet-i-fare-lukning