Home > Projects > Budgettering for IBIS Danmark

Man skulle tro at det var en simpel opgave at følge de afholdte omkostninger fra et projekt: Det er jo bare at gå ind på netbanken og aflæse transaktioner for derefter at sammenholde dem med de relevante aktiviteter. Det er endvidere de færreste organisationer i et land som Danmark, der finder det relevant at justere tal for inflation i det indeværende år. I udviklingslande med kraftig inflation er opgaven dog mindre ligetil. Transaktioner foregår ofte i kontanter og inflationen har så markante højder, at det er decideret misvisende at summere omkostninger fra starten af året med slutningen af året uden at korrigere for inflation. IBIS DK stod netop med det problem at de modtog årlige budgetter fra udviklingslande, og dermed havde svært ved at vurdere hvad den sande omkostning havde været. Økonomer Uden Grænser hjalp IBIS DK med at udregne vægtede årlige valutakurser, så de kunne skabe sig et overblik over de egentlige projektomkostninger.