Home > Projects > Bydelsmødre

En af de helt store udfordringer i dagens Danmark er indvandring fra ikkevestlige
lande og dertilhørende integrationsudfordringer. Særligt kvindelige ikkevestlige
indvandrere står ofte udenfor samfundet og karakteriseres som værende
socialt isolerede. Bydelsmødrene er en mentorordning,
som søger at løse disse problemstillinger. Organisationen er drevet af frivillige
mentorer, der bor side om side med de socialt isolerede kvinder og derved kan nå
ud til dem. Mentorerne hjælper kvinderne med alt fra konkrete gøremål, såsom
at agere tolk, til at skabe et større netværk, rykke tættere på arbejdsmarkedet,
opnå en større forståelse af samfundet og dansk kultur, osv.
I denne rapport analyseres den samfundsøkonomiske værdi af Bydelsmødrene. Rapporten viser, at for hver krone der investeres i Bydelsmødrene får samfundet mellem 2,80 og 10 kroner igen over en periode på 10 år.

Læs hele rapporten her: Bydelsmødre

Læs om Bydelsmødrene og ØUG’s rapport i medierne:

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/08-05-2016/1930/mors-dag-pa-statens-museum-kunst?autoplay=1#player?clip#player

http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/alle-vinder-naar-kvinder-hjaelper-kvinder

https://www.information.dk/debat/2016/12/straf-hjaelper-indvandrerkvinder