Home > Projects > Estimering af Dansk Kvindesamfunds Kriserådgivnings samfundsværdi

Dansk Kvindesamfunds Rådgivning (DKR) rådgiver mænd og kvinder med juridiske og psykologiske problemer i forbindelse med f.eks. Skilsmisse, opholdstilladelse og partnervold. Men idet at det meste af organisationens arbejde er frivilligt, da er det ikke oplagt hvor meget Dansk Kvindesamfunds Rådgivning er værd. Ikke desto mindre er spørgsmålet om DKRs værdi essentiel i udmålingen af fondsmidler mm.

Økonomer Uden Grænsers konsulenter bistod med en omfattende analyse, der over 12 måneder kortlagde DKRs sociale værdi. I analysen foretog ØUG:

  •  En redegørelse af udviklingen i efterspørgslen efter DKRs rådgivning gennem  makrosociale   data.
  •  En interview baseret vurdering af rådgivningens differentiering og kvalitet
  •  En spørgeskema baseret vurdering af klienttilfredshed og værdi for samfundet
  •  En erhvervsøkonomisk redegørelse af foreningens drift

Resultat: Økonomer Uden Grænsers konsulenter udregnede en Social Benefit Cost Ratio på 5, hvilket indebærer at samfundet får deres udgifter 5 gange tilbage for hver krone der indskydes i DKR. ØUG lagde i deres konklusioner vægt på de store Samfundsmæssige besparelser, ved at højt kvalificerede jurister og psykologer gratis giver kriseramte en samlet værktøjskasse til at bevæge sig ud af en krise. Dette blev bl.a. underbygget af spørgeskemaundersøgelsen blandt de rådsøgende, der viste en massiv tilfredshed med rådgivningen, og netop påpegede, at de nu havde en værktøjskasse, de også kunne bruge næste gang krisen ramte.  Læs mere om ØUG-konsulent Nina Holsts erfaringer fra projektet her: http://altandetlige.dk/studiet/arbejde-konsulent-oekonomer-uden-graenser-1974