Home > Projects > fødevareBanken

Økonomer Uden Grænser udfører økonomifaglige konsulentopgaver for fødevareBanken, og vi har gjort det siden 2014.

fødevareBanken er en non-profit, apolitisk forening, der siden 2009 har modtaget overskudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, supermarkeder og grossister og fordelt det blandt organisationer, der arbejder for og med samfundets socialt udsatte – heriblandt børn, kriseramte kvinder og mænd, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge.

Foreningen er opstået som svar på to samfundsproblemer: Madspild og madfattigdom. På den ene side smides der hver dag store mængder mad ud i fødevaresektoren og blandt private. På den anden side er vi vidner til, at en større gruppe af socialt udsatte til tider oplever sult og dårlig ernæring.

fødevareBanken er den eneste organisation i Danmark, der systematisk og i stor skala adresserer fødevarespild i industrien og sørger for bedre mad til socialt udsatte samtidig. Dette kan kun lade sig gøre i kraft af, at vi oplever et stort ønske fra eksisterende og potentielle fødevarepartnere om at lade deres overskudsfødevarer gøre gavn frem for at sende dem til destruktion.

fødevareBanken er medlem af Federation of European Food Banks og Global Food Banking Network. Disse to netværk er sammenslutninger af nationale fødevarebanker, som tæller over 1.000 fødevarebanker i mere end 50 lande. Netværkets fødevarebanker arbejder ud fra et fælles værdisæt og nogle arbejdsrutiner, som er udviklet sammen med verdens største internationale brands i fødevarebranchen.

fødevareBanken er i perioden 2013-2017 støttet af VELUX FONDEN. Fonden støtter fødevareBankens arbejde med ca. 23 mio. kr. samt med sparring og udvikling. Det muliggør blandt andet udvidelse til Østjylland, en styrket organisation og et virke, som når endnu bredere ud i samfundet.