Home > Projects > Headspace

I denne rapport præsenteres resultaterne af en Social Return On Investment-analyse (SROI) af organisationen headspace, som hører under Foreningen Det Sociale Netværk. headspace er en organisation, som tilbyder de unge samtaler og rådgivning uanset den enkelte unges udfordringer. På baggrund af SROI-analysen finder vi, at et driften af et gennemsnitligt headspace-center i ét år genererer en samfundsmæssig værdi på 13,9 mio. kr. over en fem-årig periode. Hvis man betragter det som en social benefit-cost ratio er denne 7 – for hver krone, der bruges på driften af et gennemsnitligt headspace-center i ét år, får samfundet 7 kr. igen. Dette svarer til et årligt afkast på 40 pct.

Du kan læse hele rapporten her: headspace

Du kan se TV2’s indslag om projektet her: Tv2