Home > Projects > Konsulenthjælp på rapporten ‘Milking the Poor – How EU subsidies hurt diary producers in Bangladesh’

Konsulenthjælp på rapporten ‘Milking the Poor – How EU subsidies hurt diary producers in Bangladesh’ for Mellemfolkeligt Samvirke, der direkte har ført til at ARLA har ændret arbejdsgangene i U-lande.

Landbrugsstøtten i I-lande har til alle tider mødt stor kritik for dens forvridende negative effekter på udviklingslandenes afgørende landbrugssektor samt den økonomiske inefficiens ved at opretholde urentable erhverv i Vesten. Kritikken har ledt til internationale markante reduktioner i landbrugsstøtten i gennem flere reformer, men støttereformerne er nu mere eller mindre stagneret. I Verdenshandelsorganisationen besluttedes det i 1994 ved Uruguay Round of Agreement on Agriculture, at der skulle ske en sænkning af de indenlandske landbrugsstøtteordninger, men at ”der ingen begrænsninger skal lægges på minimalt handelsforvridende støtteformer”. Formuleringen minimalt handelsforvridende støtteformer henfører til den såkaldte ”afkoblede landbrugsstøtte”, hvilken ifølge klassisk økonomisk teori ikke bør være produktionsforvridende og dermed er blevet den mest udbredte støtteform i dag. I EU står det foreskrevet at reformer af landbrugstøtten skal “hvis muligt” tage højde for  eksterne effekter på Udviklingslandende, jf. EU’s “development cooperation policy objectives” artikel 3 og 21 i EU-traktaten (TEU) og artikel 208 i TFEU omhandlende politisk koherens. Medlemslandende i Verdenshandelsorganisationen og EU har dermed et juridisk råderum til at fortsætte den nuværende støtte, sålænge den ikke kan bevises direkte produktionsforvridende og skadelig på udviklingslandende. Økonomer Uden Grænser bistod mellemfolkeligt samvirke i skrivningen af rapporten ”Milking the Poor”, hvori der præsenteres beregninger, der netop underbygger de skadelige effekter af landbrugsstøtten og dens juridiske overtrædelser.

 

Rapporten er anerkendt for at have haft en signifikant effekt i debatten og bruges stadig den dag i dag. Efter et flerårigt pres fra Mellemfolkeligt Samvirke, med udgangspunkt i rapporten, har Arla valgt at ændre deres arbejdsgange i Udviklingslande, og erklæret at de fremover vil indtænke lokal økonomiske og menneskeretlig hensyn i deres ageren i udviklingslande (http://politiken.dk/bruger/articlelimit/?articleType=1&articleId=2507687).

 

Derudover har Økonomer Uden Grænser været aktiv i en række debat arrangementer om emnet samt afholdt en Case Competition om emnet. Læs rapporten her: http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/milking_the_poor.pdf.