Home > Projects > Kortlægning af Red Barnet Ungdoms medlemsudvikling

Hvordan får Red Barnet Ungdom (RBU) flere medlemmer? Det spørgsmål stillede RBU Økonomer Uden Grænser. RBU rådede over et medlemskartotek med information om medlemsantal og medlemskarakteristika, men grundet dataets størrelse og ikke-brugervenlige karakter forblev data en ikke-benyttet sort boks. For at kunne rådgive RBU om deres strategi og for at tiltrække medlemmer, bistod ØUG med:

– At danne et overblik via medlemskartoteker over typer af medlemmer, ved at illustrerer data i informative tabeler, figurer og grafer.

– At foretage empiriske analyser af hvilke kampagner og mediekanaler, der har givet bedst respons i form af flere indmeldelser.

Den sande værdi af Økonomer Uden Grænsers arbejde var dog VBA programmering, hvilket har gjort at RBU den dag i dag automatisk får opdateret tabeller, figurer og grafer, hver gang ny data bliver tilgængelig.