Home > Projects > Lektiecafe i Økonomi

Økonomer Uden Grænsers konsulenter tilbyder ugentligt lektiehjælp.

Polit-studiet er ikke nødvendigvis en dans på roser. Der stilles store krav til både forberedelse, afleveringer og eksaminer. Siden januar 2013 har Økonomer Uden Grænser derfor afholdt en ugentlig lektiecafé semestrene igennem, og populariteten har ikke været til at tage fejl af. Er du interesseret, kom da op i Cafelitten på CSS onsdage 16-18.

Sideløbende med den ugentlige lektiecafé for polit-studerende, afholder Økonomer Uden Grænser ligeledes fire lektiecaféer pr. semester for statskundskab. Det vidner ikke kun om det generelle behov for dygtige politter, men det vidner også om de frivillige underviseres store berøringsflade som en del af lektiecaféen.