Home > Projects > ØUG Case Competition

Økonomer Uden Grænser Case Competition om den fælles europæisk landbrugsstøtte ”CAP’en”, der førte til lobbyarbejde i Bruxelles for en reduktion af landbrugsstøtten.

For at besvare nogle af de nødvendige spørgsmål der optager debatten om udmålingen af landbrugsstøtten i EU, stillede Økonomer Uden Grænser en Case Competition i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, sponsoreret af Nordea, Økonomisk Institut og Mellemfolkeligt Samvirke. Problemformuleringen for Case konkurrencen var: ”Estimate the Welfare Effects of the CAP on developing countries”. En yderst kompetent jury vurderede og rådgav case deltagerne. Juryen bestod af: Institutleder på Fødevareøkonomi Henrik Zobbe, Daværende lektor og nuværende Undergeneralsekretær i FN Christian Friis-Bach, Professor på Økonomisk Institut Carl-Johan Dalgaard, PhD-studerende Anna Folke og Bestyrelsesmedlem i Mellemfolkeligt Samvirke Steen Folke. Vinderholdet konstruerede en yderst avanceret teoretisk handelsmodel, hvilken underbyggede at den såkaldte afkoblede støtte var forvridende. De underbyggede endvidere de teoretiske resultater på baggrund af en omfattende økonometrisk model med flere millioner observationer.

Alle de deltagende gruppers konklusioner blev sammenfattet i et executive abstract og blev lagt til baggrund for Økonomer Uden Grænsers lobbyarbejde i EU-Kommissionen og –Parlamentet. Nogle af Økonomer Uden Grænsers yngre medlemmer lavede endvidere en video der opsummerede hele forløbet, se med her:

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10150450848468154&set=vb.108147682588796&type=2&theater