Home > Projects > Organisationsstrukturering og regnskabsautomatisering for Energy Crossroads DK.

Energy Crossroads er en international organisation, der kæmper for klimaforbedringer gennem innovation, lederskab og økonomisk rentable løsninger. Energy Crossroads Danmark (ECDK) ønskede større transparens med klare ledelses og kommunikationskanaller. Derudover brugte ECDK betragtelige ressourcer på at triviel regnskabsføring og ønskede at automatisere processen. Økonomer Uden Grænser bistod med konsulenthjælp til at skabe en ny formel organisationsstruktur og regnskabsføring.

RESULTAT: Økonomer Uden Grænser skabte et automatiseret regnskabssystem samt kortlagde en mere transparent organisationsstruktur.