Ny rapport for FødevareBanken med forbedret metode

Økonomer Uden Grænsers seneste rapport for FødevareBanken med nye tal fra 2020 er netop udgivet. FødevareBanken bekæmper både madspild og madfattigdom ved at indsamle overskudsmad fra supermarkeder og fødevareproducenter, for derefter at fordele det til organisationer, der arbejder med socialt udsatte. Økonomer Uden Grænser har siden 2014 årligt beregnet de samfundsøkonomiske gevinster ved FødevareBankens arbejde. … Continue reading Ny rapport for FødevareBanken med forbedret metode

Helhedsorienteret støtte til tidligere anbragte unge betaler sig

Samfundet får 9 kr. igen for hver krone, der investeres i Projekt UNIK, der støtter tidligere anbragte børn og unge i overgangen til voksenlivet. Der er mange udsatte unge, der lever på kanten af det øvrige samfund. En del af de udsatte unge får ikke en uddannelse, eller tilknytning til arbejdsmarkedet. I de mest alvorlige … Continue reading Helhedsorienteret støtte til tidligere anbragte unge betaler sig

Ny rapport for FødevareBanken

Økonomer Uden Grænsers seneste rapport for FødevareBanken med nye tal fra 2019 er netop udgivet. FødevareBanken bekæmper både madspild og madfattigdom ved at indsamle overskudsmad fra supermarkeder og fødevareproducenter, for derefter at fordele det til organisationer, der arbejder med socialt udsatte. Økonomer Uden Grænser har siden 2014 årligt beregnet de samfundsøkonomiske gevinster ved FødevareBankens arbejde. … Continue reading Ny rapport for FødevareBanken

Brud med kontrollerende miljøer øger minoritetsunges livskvalitet

Økonomer Uden Grænsers nyeste analyse evaluerer indsatsen LifehackDK, som hjælper minoritetsunge med at bryde med kontrollerende miljøer for derved at give dem ejerskab over egen tilværelse og mulighed for at skabe et liv uden tvang. Minoritetsetniske unge (unge med ikke-vestlige oprindelse) er generelt mere udsatte for social kontrol end majoritetsetniske unge (unge med dansk eller … Continue reading Brud med kontrollerende miljøer øger minoritetsunges livskvalitet

Boksning som alternativ til bandemiljøet

Økonomer Uden Grænsers dugfriske midtvejsevaluering af Comeback Camp viser, at indsatsen på kort tid har nedbragt deltagernes kriminalitetsniveau og samtidig øget deltagernes trivsel - og at indsatsen kan betale sig for samfundet. Comeback Camp tilbyder unge marginaliserede kriminalitetstruede mænd et fællesskab, der ligner det, de kender fra gaden, men med konstruktive værdier, og anvender boksning … Continue reading Boksning som alternativ til bandemiljøet

AMU-kurser klæder indsatte på til et liv uden kriminalitet

Økonomer Uden Grænser udgiver ny rapport, der belyser gevinsterne af at tilbyde AMU-kurser til indsatte i åbne fængsler. Et af High:fives projekter består i at formidle et samarbejde mellem kriminalforsorgen og private virksomheder, der tilbyder kurser til de indsatte i åbne fængsler. Indsatsen kaldes i daglig tale OPS-kurser (Offentligt/Privat samarbejde), og har som formål at … Continue reading AMU-kurser klæder indsatte på til et liv uden kriminalitet

Ny rapport for Fødevarebanken

Økonomer Uden Grænsers seneste rapport for FødevareBanken med nye tal fra 2018 er netop udgivet. FødevareBanken bekæmper både madspild og madfattigdom ved at indsamle overskudsmad fra supermarkeder og fødevareproducenter, for derefter at fordele det til organisationer, der arbejder med socialt udsatte. Økonomer Uden Grænser har siden 2014 årligt beregnet de samfundsøkonomiske gevinster ved FødevareBankens arbejde. … Continue reading Ny rapport for Fødevarebanken

Rådgivning og støtte til skilsmisseramte familier betaler sig

Samfundet får 5,36 kr. igen for hver krone, der investeres i Landsforening for Børn og Forældre, der støtter og vejleder forældre og børn under og efter skilsmisse. Omtrent halvdelen af alle ægteskaber i Danmark ender i skilsmisse. Forud for skilsmissen er en beslutningsproces, som ofte er konfliktfyldt og præger de involveredes arbejdsliv, sociale liv og … Continue reading Rådgivning og støtte til skilsmisseramte familier betaler sig

Helhedsorienteret støtte til tidligere anbragte unge betaler sig

Samfundet får 9,3 kr. igen for hver krone, der investeres i Projekt UNIK, der støtter tidligere anbragte børn og unge i overgangen til voksenlivet. Der er mange udsatte unge, der lever på kanten af det øvrige samfund. En del af de udsatte unge får ikke en uddannelse, eller tilknytning til arbejdsmarkedet. I de mest alvorlige … Continue reading Helhedsorienteret støtte til tidligere anbragte unge betaler sig

Ny rapport for FødevareBanken

Økonomer Uden Grænsers seneste rapport for FødevareBanken med nye tal fra 2017 er netop udgivet. FødevareBanken bekæmper både madspild og madfattigdom ved at indsamle overskudsmad fra supermarkeder og fødevareproducenter, for derefter at fordele det til organisationer, der arbejder med socialt udsatte. Økonomer Uden Grænser har siden 2014 årligt beregnet de samfundsøkonomiske gevinster ved FødevareBankens arbejde. … Continue reading Ny rapport for FødevareBanken