Projekt UNIK

En plads i fællesskabet Projekt UNIK er en helhedsorienteret indsats, målrettet tidligere og nuværende anbragte unge mellem 18 og 30 år, der vurderes at have behov for støtte i overgangen til voksenlivet og derved øge målgruppens inklusion, både i det sociale liv, samfundslivet og arbejdslivet.

Read more Projekt UNIK

Headspace

Nogen at tale med Headspace er en organisation, som tilbyder samtaler og rådgivning til børn og unge, der savner nogen at tale med om deres problemer. Den forebyggende indsats er med at fange og hjælpe de unge, inden de havner i det kommunale system eller psykiatrien.

Read more Headspace

Brandkadetter

Selvtillidsboost hos unge Brandkadetter i Danmark uddanner unge til brandkadetter. Projektet giver de unge selvtillid, nedbringer antallet af hærværksbrande og forbedrer rekrutteringen af frivillige til Beredskabet.

Read more Brandkadetter

Comeback

En vej ud af kriminalitet Comeback er en socialøkonomisk virksomhed, der siden 2010 har kæmpet for at få unge marginaliserede mænd ud af kriminelle miljøer (fx bandemiljø) og over i uddannelse, arbejde eller iværksætteri.

Read more Comeback

Bydelsmødre

Kvinder hjælper kvinder Bydelsmødre er primært kvinder med minoritetsbaggrund, som hjælper kvinder som dem selv i deres lokalområde. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe hende videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

Read more Bydelsmødre

FødevareBanken

Fra madspild til måltid FødevareBanken er en non-profit organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark. Økonomer Uden Grænser udgiver årligt en rapport, der belyser de samfundsøkonomiske gevinster ved dette arbejde.

Read more FødevareBanken