Home > Vores arbejde

Headspace

I denne rapport præsenteres resultaterne af en Social Return On Investment-analyse (SROI) af organisationen headspace, som hører under Foreningen Det Sociale Netværk. headspace er en organisation, som tilbyder de unge samtaler og rådgivning uanset den enkelte unges udfordringer. På baggrund...

Brandkadetter

Brandkadetter i Danmark (BiD) tilbyder en brandkadetuddannelse til unge i alderen 10 til 18 år, hvor brandmænd gennem en blanding af teori og praksis underviser de unge i forskellige brandmandsfaglige discipliner. Formålet er at give særligt unge med udfordringer...

Comeback

Økonomer Uden Grænser og Better Editions har netop udregnet den sociale værdi af Comeback Program+Industries. Resultatet er imponerende: For hver krone investeret i Comeback får samfundet over 13 kroner igen!

Bydelsmødre

En af de helt store udfordringer i dagens Danmark er indvandring fra ikkevestlige lande og dertilhørende integrationsudfordringer. Særligt kvindelige ikkevestlige indvandrere står ofte udenfor samfundet og karakteriseres som værende socialt isolerede. Bydelsmødrene er en mentorordning, som søger at løse disse...

Suitable for Business

Økonomer Uden Grænser hjælper humanister fra ide til virksomhed SUITABLE FOR BUSINESS er en studenterdrevet non-profit organisation, som forbinder humanvidenskaberne og samfundsvidenskaberne med forretningslivet. Dette gør de ved hvert år at arrangere en konference og en case competition, der...

Lektiecafe i Økonomi

Økonomer Uden Grænsers konsulenter tilbyder ugentligt lektiehjælp. Polit-studiet er ikke nødvendigvis en dans på roser. Der stilles store krav til både forberedelse, afleveringer og eksaminer. Siden januar 2013 har Økonomer Uden Grænser derfor afholdt en ugentlig lektiecafé semestrene igennem,...

ØUG Case Competition

Økonomer Uden Grænser Case Competition om den fælles europæisk landbrugsstøtte ”CAP’en”, der førte til lobbyarbejde i Bruxelles for en reduktion af landbrugsstøtten. For at besvare nogle af de nødvendige spørgsmål der optager debatten om udmålingen af landbrugsstøtten i EU,...