Home > Vores arbejde > Page 2

Budgettering for IBIS Danmark

Man skulle tro at det var en simpel opgave at følge de afholdte omkostninger fra et projekt: Det er jo bare at gå ind på netbanken og aflæse transaktioner for derefter at sammenholde dem med de relevante aktiviteter. Det...

Kortlægning af Red Barnet Ungdoms medlemsudvikling

Hvordan får Red Barnet Ungdom (RBU) flere medlemmer? Det spørgsmål stillede RBU Økonomer Uden Grænser. RBU rådede over et medlemskartotek med information om medlemsantal og medlemskarakteristika, men grundet dataets størrelse og ikke-brugervenlige karakter forblev data en ikke-benyttet sort boks....

Red Barnet Ungdoms lektiecaféer

Estimering af effekten af Red Barnet Ungdoms lektiecafeer. Red Barnet Ungdom hjælper hvert år tusindvis af børn og unge med lektiehjælp, økonomisk bistand, børnerettigheder, det sociale liv og meget mere. Red Barnet Ungdom har en omsætning på 5 mio....

Health Innovation for Developing Countries (HIDC)

Health Innovation for Developing Countries (HIDC) er titlen på et projekt Økonomer Uden Grænser har stiftet i samarbejde med medicin studerende Frederik Federspiel. Projektet drejer sig hovedsageligt om en analyse af rentabiliteten ved at virksomhedsejere leverer nærringstilskud og andre...

fødevareBanken

Økonomer Uden Grænser udfører økonomifaglige konsulentopgaver for FødevareBanken, og vi har gjort det siden 2014. FødevareBanken er en non-profit, apolitisk forening, der siden 2009 har modtaget overskudsmad fra fødevareproducenter, landbrug, supermarkeder og grossister og fordelt det blandt organisationer, der...

Styr Din Gæld

I 2011 udgav Ungdommens Analyseenhed rapporten ”Når gæld bliver et problem”, der viser, at antallet af unge mellem 18 og 30 med gældsproblemer er stigende. Der er både flere unge, der skylder penge væk og de skylder også flere penge...