SROI betyder “social return on investment”, og hensigten med tilgangen er at belyse social værdi af en given indsats. Social cost benefit belyser de  “omkostninger” i forhold til “gevinster”, der er forbundet med en given indsats.

I praksis udfører vi social cost benefit- og SROI-analyserne samtidigt. Til at starte med gennemgår vi interventionens forandringsteori, dels for at forstå interventionen, dels for at få indblik i datamuligheder.

Herefter går vi til arbejdet ud fra en model, som indeholder følgende steps:

Step 1: Fastlæg scope / interventionens omfang og identificer interessenter
Step 2: Mapping af inputs, outputs og outcomes (resultater)
Step 3: Dokumenter outcomes og værdisæt dem
Step 4: Analyse af og fastlæggelse af impact (effekt)
Step 5: Kalkulation af SROI, social cost benefit og følsomhedsanalyse (værdisætning)
Step 6: Rapportering og kommunikation

Der er en del forudsætninger, der skal være opfyldt for at der kan gennemføres en analyse. Begge analysetilgange bygger forudgående effektanalyser, dvs. “ændringer ift. status quo forudsaget af en intervention eller en indsats”. I Praksis betyder det, at der skal foreligge effektdata, som kan analyseres. Inden vi starter et analyse-forløb op, beder vi derfor vores samarbejdspartnere om at redegøre for hvilke data, der er til rådighed for analysearbejdet.

Står man over for en helt ny indsats, hvor der af naturlige årsager ikke forefindes data, assisterer vi med opbygning af dataindsamlingsstrategier og udarbejder prognoser f.eks. i forbindelse med fondsfinansierede projekter. I visse projekter forestår vi også dataindsamling eksempelvis gennem surveys mv.