Forecast analyse af High:Fives samfundsøkonomiske værdi

Økonomer Uden Grænser og InnoSocial anbefaler en årlig investering på 25 millioner kroner målrettet unge med en kriminel løbebane. Ved at bringe disse unge i job og uddannelse gennem skræddersyede job- og uddannelsesmatch kan samfundet opnå en betydelig samfundsøkonomisk værdi, herunder en budgetøkonomisk og social værdi Samfundet kan spare millioner ved at investere i tidligere … Continue reading Forecast analyse af High:Fives samfundsøkonomiske værdi

AMU-kurser klæder indsatte på til et liv uden kriminalitet

Økonomer Uden Grænser udgiver ny rapport, der belyser gevinsterne af at tilbyde AMU-kurser til indsatte i åbne fængsler. Et af High:fives projekter består i at formidle et samarbejde mellem kriminalforsorgen og private virksomheder, der tilbyder kurser til de indsatte i åbne fængsler. Indsatsen kaldes i daglig tale OPS-kurser (Offentligt/Privat samarbejde), og har som formål at … Continue reading AMU-kurser klæder indsatte på til et liv uden kriminalitet