ØUG Community er et fagligt socialt fællesskab for alle interesseret i sociale investeringer, og det arbejde Økonomer Uden Grænser laver.  ØUG Community engagerer studerende så vel som færdiguddannede i en ny form for frivillighed.

ØUG Community er en platform, der samler ildsjæle og giver dem et fagligt og udviklende fællesskab, hvor medlemmerne kommer fra forskellige uddannelser på tværs af studieår. Sammen bidrager medlemmerne til et konkret, fælles mål om at styrke social forandring gennem Økonomer Uden Grænsers virke. Gennem dette fællesskab skabes der et unikt tværfaglig fællesskab, der prøver at belyse social forandring gennem forskellige metoder, og løse sociale problemer med forskellige værktøjer.

ØUG Community investerer i mennesker, og som medlem får man styrket sine færdigheder og udviklingsmuligheder, samt udvidet sit netværk. Desto mere aktiv man er som medlem, desto mere ansvar bliver man tildelt, og dermed får man mere komplicerede opgaver.

Velkommen til!

Næste ansøgningsrunde: Sommer 2020