Forecast analyse af High:Fives samfundsøkonomiske værdi

Økonomer Uden Grænser og InnoSocial anbefaler en årlig investering på 25 millioner kroner målrettet unge med en kriminel løbebane. Ved at bringe disse unge i job og uddannelse gennem skræddersyede job- og uddannelsesmatch kan samfundet opnå en betydelig samfundsøkonomisk værdi, herunder en budgetøkonomisk og social værdi Samfundet kan spare millioner ved at investere i tidligere … Continue reading Forecast analyse af High:Fives samfundsøkonomiske værdi

Debatindlæg i Altinget: Økonomisk værdi følger i halen på social forandring – ikke omvendt

Ludvig Wier og Rasmus Rifsdal, hhv. formand og leder af Økonomer Uden Grænser, har skrevet et debatindlæg i Altinget. Læs det her. DEBAT: Socialområdet ses i stigende grad som en investerings-mulighed og ikke blot som en udgift. Ifølge Økonomer Uden Grænser er der en risiko for, at de mest attraktive sociale investeringer bliver dem, som … Continue reading Debatindlæg i Altinget: Økonomisk værdi følger i halen på social forandring – ikke omvendt

Bedre trivsel for flygtningebørn gavner både børnene og kommunekassen

Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en social cost-benefit analyse af Red Barnets projekt 'Fra flugt til skolegang', der efter 10 år forventes at give et afkast på 4-5 kroner per investeret krone. Mange flygtningebørn føler sig ensomme og har svært ved at blive en del af fællesskabet i og uden for skolen. En undersøgelse foretaget … Continue reading Bedre trivsel for flygtningebørn gavner både børnene og kommunekassen

Svar på kronik i Weekendavisen

Weekendavisen bragte i sidste uge artiklen »Gode hensigter« på forsiden. Den indeholder en kritik af Økonomer Uden Grænsers evaluering af projektet Headspace, som blandt andre tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen har støttet. Kritikken gik på, hvorvidt man kan måle den sociale værdi af, at unge brugere af Headspace oplever at være mindre ensomme, depressive, stressede … Continue reading Svar på kronik i Weekendavisen

Portræt i Altinget: Unge økonomer vil bevise, at socialt arbejde betaler sig

Altinget bringer i dag et portræt af Økonomer Uden Grænser. "Civilsamfundets sociale indsatser bør ikke ses som ren velgørenhed. Ofte skaber de nemlig store økonomiske gevinster for samfundet. Det er tanken bag Økonomer Uden Grænser, som gratis måler effekten af sociale organisationers arbejde." Læs hele portrættet i Altinget.

Samtale om social værdi på Radio24syv

Formand for og stifter af Økonomer Uden Grænser, Ludvig Wier, taler med billedhugger Bjørn Nørgaard om værdisætning af kultur, natur, sociale indsatser mm. Kunst og økonomi er umiddelbart to enheder, der er svære at forene. For hvem bestemmer fastsættelsen af begrebet værdi? Billedhugger og professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Bjørn Nørgaard har inviteret økonom … Continue reading Samtale om social værdi på Radio24syv