High:five (forecast)

En ny chance for tidligere indsatte High:fives OPS-kurser er et tilbud til indsatte i åbne fængsler. hvor virksomheder uddanner de indsatte gennem praktiske kurser, hvilket hjælper de indsatte med at integrere sig på arbejdsmarkedet efter endt afsoning.

Read more High:five (forecast)

Projekt UNIK (evaluering)

En plads i fællesskabet Projekt UNIK er en helhedsorienteret indsats, målrettet tidligere og nuværende anbragte unge mellem 18 og 30 år, der vurderes at have behov for støtte i overgangen til voksenlivet, og har et mål om at øge målgruppens inklusion, både i det sociale liv, samfundslivet og arbejdslivet.

Read more Projekt UNIK (evaluering)

Boblberg

Et digitalt fællesskab og mødested Boblberg tilbyder en gratis online platform til at finde nye fællesskaber, og bidrager til at mindske ensomhed samt øge sundheden og trivslen for brugerne.

Read more Boblberg

Comeback Camp

En vej ud af kriminalitet Comeback Camp har siden 2018 samarbejdet med Aarhus Kommune om at hjælpe unge marginaliserede mænd med at bryde med det kriminelle miljø samt nedbryde de barrierer, som har forhindret de unge i at deltage i kommunens uddannelses- og beskæftigelsestilbud, så de unge på sigt kan blive selvforsørgende.

Read more Comeback Camp

High:five

En ny chance for tidligere indsatte High:fives OPS-kurser er et tilbud til indsatte i åbne fængsler. hvor virksomheder uddanner de indsatte gennem praktiske kurser, hvilket hjælper de indsatte med at integrere sig på arbejdsmarkedet efter endt afsoning.

Read more High:five

Projekt UNIK (forecast)

En plads i fællesskabet Projekt UNIK er en helhedsorienteret indsats, målrettet tidligere og nuværende anbragte unge mellem 18 og 30 år, der vurderes at have behov for støtte i overgangen til voksenlivet og derved øge målgruppens inklusion, både i det sociale liv, samfundslivet og arbejdslivet.

Read more Projekt UNIK (forecast)

Headspace

Nogen at tale med Headspace er en organisation, som tilbyder samtaler og rådgivning til børn og unge, der savner nogen at tale med om deres problemer. Den forebyggende indsats er med at fange og hjælpe de unge, inden de havner i det kommunale system eller psykiatrien.

Read more Headspace

Brandkadetter

Selvtillidsboost hos unge Brandkadetter i Danmark uddanner unge til brandkadetter. Projektet giver de unge selvtillid, nedbringer antallet af hærværksbrande og forbedrer rekrutteringen af frivillige til Beredskabet.

Read more Brandkadetter

Bydelsmødre

Kvinder hjælper kvinder Bydelsmødre er primært kvinder med minoritetsbaggrund, som hjælper kvinder som dem selv i deres lokalområde. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe hende videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

Read more Bydelsmødre

FødevareBanken

Fra madspild til måltid FødevareBanken er en non-profit organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark. Økonomer Uden Grænser udgiver årligt en rapport, der belyser de samfundsøkonomiske gevinster ved dette arbejde.

Read more FødevareBanken