Organisation

ØUG blev stiftet i 2010 af Ludvig Wier og Jakob Nielsen. Ønsket var at gøre en forskel med økonomfaglige redskaber. I dag har ØUG 50 aktive konsulenter og mere end 1000 støttemedlemmer. Organisationen udvidede i 2015 sin drift til Oxford.  

ØUG har rødder i Økonomisk Institut på Københavns Universitet og består, ud over en bestyrelse og ledelse af frivillige, af frivillige økonomi- og phd-studerende samt kandidater der tilbyder økonomisk rådgivning. ØUG søger ikke at fremme partipolitiske holdninger, og er organiseret som en forening på non-profit og almennytte vilkår. Organisationens motto er: ”Vi hjælper dem, som hjælper andre”.

ØUG’s kerneområde er værdisætning af socialt arbejde, herunder udregning af Social Return on Investment (SROI). Dette fokusområde er naturligt givet den stærke tilknytning til Økonomi på Københavns Universitet, hvor læren om offentlige goder, eksternaliteter, lighed og samfundsnyttemaksimering er de mest centrale emner på uddannelsen og hvor kvantificering af selvsamme begreber søges. Ligeledes er udregning af den ”sociale bundlinje” været højt efterspurgt blandt ØUG’s klienter – både i forbindelse med ansøgninger om støtte, men også ifm. udvikling og opstilling af strategiske KPI´er, forandringsteorier og vurdering af, læring om og justering af deres interventioner og dermed den sociale effekt. ØUG producerer bl.a. SROI estimater på specifikke projekter for Dansk Kvindesamfunds Kriserådgivning, FødevareBanken, Fryshuset, Action Aid International, Red Barnets lektiecafeer, Comeback, Bydelsmødre, GAME, Forældrefonden, Brandkadetterne, Natteravnene, TUBA og Headspace.

SE MEDARBEJDERE HER

Økonomer Uden Grænser Forår 2019