Et digitalt fællesskab og mødested

Boblberg tilbyder en gratis online platform til at finde nye fællesskaber, og bidrager til at mindske ensomhed samt øge sundheden og trivslen for brugerne.

Ensomhed er et stigende problem i Danmark blandt både gamle som unge. I 2020 – før coronapandemiens udbrud – følte 8 pct. af den danske befolkning sig ensomme. Som følge af Coronapandemien er ensomhed om samfundsproblematik i stigende grad blevet en central del af den sociale og politiske dagsorden.

Ensomhed kan være sundhedsskadeligt. Individer, der over længere tid har følt sig ensomme, sover dårligere, har et øget stressniveau, forhøjet blodtryk og lever ofte en inaktiv og usund tilværelse. Ifølge Sundhedsstyrelsen dør 770 personer for tidligt hvert år i Danmark på grund af ensomhed. Derudover er der 23.000 ekstra indlæggelser årligt blandt personer, om er ensomme i forhold til personer, som ikke er ensomme, 800.000 sygedage om året skyldes ensomhed, og læger bliver kontaktet 400.000 gange ekstra årligt på grund af ensomhed og følgevirkningerne heraf.

Boblberg blev startet i 2013 med en vision om at skabe sundhed og velfærd for alle gennem styrkende fællesskaber. Boblberg er således en gratis online platform for fællesskaber og venskaber. Igennem ‘bobler’ kan folk i alle aldre søge og finde fællesskaber til, hvad de går og mangler i hverdagen. Det kan f.eks. være en ven, en at tale med, en bonus-bedsteforælder, en at spille fodbold med, en madklub eller noget helt syvende.

Boblberg har i dag over 300.000 medlemmer og arbejder med over 35 danske kommuner. Via et abonnement får kommunernes borgere adgang til at benytte Boblberg og kan finde nye interesser og fællesskaber med deres medborgere. Foruden samarbejdet med kommunerne har Boblberg indgået et strategisk samarbejde med Røde Kors for at gøre det lettere at skabe fællesskaber mellem mennesker og hjælpe alle, der står uden fællesskabet. Derudover arbejder Boblberg også med en række organisationer og foreninger, der bl.a. bruger platformene til medlemshvervning og kommunikation.

Økonomer Uden Grænser har – på baggrund af en treårig prognose – udarbejdet en SROI-analyse, der værdisætter effekten af Boblbergs platform inden for områderne øget selvtillid, mindre ensomhed samt øget fysisk aktivitet. Undersøgelsen viser bl.a. at brugerne især (62 pct.) opsøger Boblberg på grund af ensomhed eller for at finde en ven, og at brugerne i høj grad (67 pct.) ender med at mødes fysisk med mennesker, de har mødt på Boblberg. Af brugerne, der søger motionsvenner, lykkes det langt størstedelen (74 pct.) at finde en at motionere med på Boblberg.

Resultaterne viser derudover bl.a. at 40 pct. føler sig mindre ensomme efter at have oprettet en ‘boble’ på Boblberg og 33 pct. oplever højere selvværd efter at have mødtes med andre brugere af Boblberg.

I løbet af tre år genererer Boblberg en samfundsøkonomisk værdi på 14,7 mio. kr. Omkostningerne, der generer denne værdi, beløber sig til 2,6 mio. kr., og nettogevinsten er således godt 12 mio. kr. Dette giver en social cost benefit ratio (SCBR) på 5,6, hvilket betyder, at for hver krone investeret i Boblberg, får samfundet 5,6 kroner igen. Det svarer til et årligt afkast – det såkaldte social return on investment (SROI) – på 37 pct.

Dette betyder, at investeringen i Boblbergs indsats ud fra de i rapporten angivne data og antagelser, er en særdeles fornuftig investering set fra et socialt og samfundsmæssigt perspektiv.

Læs hele rapporten her: Boblberg