Selvtillidsboost hos unge

Brandkadetter i Danmark uddanner unge til brandkadetter. Projektet giver de unge selvtillid, nedbringer antallet af hærværksbrande og forbedrer rekrutteringen af frivillige til Beredskabet.

Brandkadetter i Danmark (BiD) tilbyder en brandkadet-uddannelse til unge i alderen 10 til 18 år, hvor brandmænd gennem en blanding af teori og praksis underviser de unge i forskellige brandmandsfaglige discipliner.

Formålet er at give særligt unge med udfordringer fornyet tro på sig selv gennem succesoplevelser. Analysen giver et forecast på den samfundsøkonomiske værdi af Brandkadetter i Danmarks indsats med udgangspunkt i år 2017. Over en femårig periode genererer projektet en samfundsøkonomisk gevinst på over 28 mio. kr., hvilket giver en social cost benefit ratio (SCBR) på 7. For hver krone, der investeres i projektet, får samfundet dermed 7 kr. igen, hvilket svarer til et årligt afkast – kaldet social return on investment (SROI) – på 38 pct.

Kadetten har fået mere selvtillid, stabilitet og oplevelsen af at gennemføre et forløb over længere tid samt det at være en del af et hold og have gode rollemodeller at spejle sig i.

 

Læs hele rapporten her: Brandkadetter

 

Læs om Brandkadetterne og ØUG’s rapport i medierne:

Brandkadet-kurser giver selvtillid hos unge, fra TV2 Østjylland

Uddannelse som brandkadet i fare for lukning, fra DR Nyheder

Nye midler skal hjælpe udsatte unge og forebygge angreb på brandfolk, fra Forsvarsministeriet