Kvinder hjælper kvinder

Bydelsmødre er primært kvinder med minoritetsbaggrund, som hjælper kvinder som dem selv i deres lokalområde. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe hende videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.

En af de helt store udfordringer i dagens Danmark er indvandring fra ikke-vestlige lande og dertilhørende integrationsudfordringer. Særligt kvindelige ikke-vestlige indvandrere står ofte udenfor samfundet og karakteriseres som værende socialt isolerede.

Bydelsmødrene er en mentorordning, som søger at løse disse problemstillinger. Organisationen er drevet af frivillige mentorer, der bor side om side med de socialt isolerede kvinder og derved kan nå ud til dem. Mentorerne hjælper kvinderne med alt fra konkrete gøremål, såsom at agere tolk, til at skabe et større netværk, rykke tættere på arbejdsmarkedet, opnå en større forståelse af samfundet og dansk kultur, osv.

“Vi formår at skabe forståelse for systemet, som systemet ikke selv formår”

Økonomer Uden Grænser har analyseret den samfundsøkonomiske værdi af Bydelsmødrene. Analysen viser, at for hver krone der investeres i Bydelsmødrene får samfundet mellem 2,80 og 10 kroner igen over en periode på 10 år.

 

Du kan læse hele rapporten her: Bydelsmødre

 

Bydelsmødre og ØUG’s rapport i medierne:

Mors Dag på Statens Museum for Kunst, fra TV2 Lorry

Alle vinder når kvinder hælper kvinder, fra Altinget

Mary Fondens årlige donation på 250.000 kr. går til Bydelsmødrene, fra Mary Fonden