En vej ud af kriminalitet

Comeback Camp har siden 2018 samarbejdet med Aarhus Kommune om at hjælpe unge marginaliserede mænd med at bryde med det kriminelle miljø samt nedbryde de barrierer, som har forhindret de unge i at deltage i kommunens uddannelses- og beskæftigelsestilbud, så de unge på sigt kan blive selvforsørgende.

Comeback Camp tilbyder de unge mænd et fællesskab, der ligner det, de kender fra gaden, men med konstruktive værdier, og anvender boksning som omdrejningspunkt i arbejdet med målgruppen.

Økonomer Uden Grænser har i efteråret 2019 foretaget en midtvejsevaluering af indsatsen, som dækker perioden september 2018 til september 2019, og bygger på interviews med 12 af deltagerne.

Undersøgelsen viser, at deltagerne alle har været aktivt kriminelle inden for en bred vifte af kriminalitetsområder, herunder besiddelse af våben, grov vold, salg af stoffer, svindel og afpresning, samt at halvdelen har afsonet en fængselsstraf. Desuden havde 75 pct. af deltagerne et hashmisbrug før programmet og samtlige deltagere modtog kontanthjælp ved opstart i programmet.

Comeback har givet mig et nyt syn på mine livsmuligheder. Det har gjort en stor forskel at de støtter op – selv når man laver fejl.

På evalueringstidspunktet, hvor deltagerne i gennemsnit havde deltaget 29 uger i programmet hos Comeback Camp, rapporterede de om markante forbedringer i deres trivsel bl.a. mht. bedre søvn, mindre stress, mere tryghed og ro samt at være blevet bedre til at styre deres vrede. Desuden var tre af deltagerne kommet ud af deres misbrug, og over halvdelen af deltagerne angav, at deres helbred var blevet bedre eller meget bedre, og 75 pct. at deres liv generelt var blevet bedre.

Derudover havde gruppen kraftigt reduceret deres kriminalitetsniveau på samtlige kriminalitetstyper, og en tredjedel af deltagerne har slet ikke begået kriminalitet efter opstarten hos Comeback. Endelig er en enkelt deltager ikke længere på kontanthjælp, men har fået en læreplads. I forhold til målingstidspunktet midt i forløbet er den lille fremgang mht. uddannelse- og beskæftigelse forventelig, idet deltagernes svære situation ved opstart i programmet kræver fremgang på en række af de andre områder, før de vil være i stand til at starte uddannelse eller job på længere sigt.

Det er rart at have en struktur på dagen og have noget at stå op til, og så har jeg fået nye tanker omkring uddannelse. Hvor det før virkede umuligt, ser jeg det nu som en mulighed.

Den samfundsøkonomiske værdi er beregnet på baggrund af de foreløbige forandringer, projektet har skabt ved midtvejsevalueringen, og under konservative antagelser om, at de unges situation ikke forbedres yderligere, men blot fastholdes på det hidtidige niveau, som ellers forventes kun at være starten på de unges fulde udviklings under hele forløbet. Selv under disse pessimistiske antagelser, har projektet allerede genereret et samfundsøkonomisk overskud.

Over fem år forventes projektets foreløbige forandringer at generere en samlet værdi på godt 5,6 mio. kr. Fratrækkes driftsomkostningerne på knap 1,2 mio. kr. giver det en nettogevinst på knap 4,5 mio. kr. Det betyder, at for hver krone investeret i Comeback Camp, vil samfundet få 4,8 kr. igen, hvilket svarer til et årligt afkast på 30 pct. Samlet set er Comeback Camp således en fornuftig social og samfundsøkonomisk investering. Værdien består dels af den driftsøkonomiske værdi af reducerede udgifter til kontanthjælp, øgede skatteindtægter og reducerede omkostninger forbundet med kriminalitet, som udgør ca. 3,1 mio. kr., og dels af den sociale værdi af deltagernes øgede trivsel som følge af mindre misbrug, at få en læreplads samt højere nettoindtægt, som udgør 2,5 mio. kr.

Læs hele rapporten her: Comeback Camp