Nogen at tale med

Headspace er en organisation, som tilbyder samtaler og rådgivning til børn og unge, der savner nogen at tale med om deres problemer. Den forebyggende indsats er med at fange og hjælpe de unge, inden de havner i det kommunale system eller psykiatrien.

Headspace et et anonymt og gratis rådgivningstilbud, der henvender sig til børn og unge i alderen 12-25 år. Headspace er et initiativ under foreningen Det Sociale Netværk, som arbejder for at være en stærk stemme og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende, og at samfundet i højere grad fokuserer på, inkluderer og accepterer psykisk sårbare.

På baggrund af SROI-analysen finder vi, at et driften af et gennemsnitligt headspace-center i ét år genererer en samfundsmæssig værdi på 13,9 mio. kr. over en fem-årig periode. Hvis man betragter det som en social benefit-cost ratio er denne 7 – for hver krone, der bruges på driften af et gennemsnitligt headspace-center i ét år, får samfundet 7 kr. igen. Dette svarer til et årligt afkast på 40 pct.

Jeg kom til headspace med en følelse af ensomhed (…) det har hjulpet mig meget at komme i headspace, for det er første gang, at jeg føler mig forstået.”

 

Du kan læse hele rapporten her: Headspace.

 

Headspace og ØUG’s rapport i medierne:

Unge med angst eller ensomhed kan få hjælp af frivillige, fra TV2 Nyhederne