En ny chance for tidligere indsatte

High:fives OPS-kurser er et tilbud til indsatte i åbne fængsler. hvor virksomheder uddanner de indsatte gennem praktiske kurser, hvilket hjælper de indsatte med at integrere sig på arbejdsmarkedet efter endt afsoning.

Når mennesker fængsles, straffes de ikke alene med frihedsberøvelse, men også ved at blive ekskluderet socialt og professionelt. Det kan være svært at finde arbejde med en plettet straffeattest, og sociale og professionelle netværk forsømmes typisk, når man sidder i fængsel. De netværk man i stedet danner sig inden for fængselsmurene erstatter derefter til en vis grad det tabte. Folk der løslades efter fuldendt afsoning, kan i dag se frem til høj ledighed og ustabilt arbejde, selv når man sammenligner med andre lignende personer. Det er derfor ikke overraskende at mennesker, der har siddet i fængsel, med stor sandsynlighed ender i kriminalitet igen.

High:fives Offentligt/Private Samarbejde (OPS) forsøger at bryde denne kedelige trend ved at vise indsatte et alternativ til kriminalitet på den anden side af afsoningen. Gennem gratis AMU-kurser i mange af Danmarks åbne fængsler, møder de indsatte folk, der arbejder med et håndværk til dagligt. Udover at udvikle kompetencer som er direkte anvendelige i det private erhvervsliv, får den indsatte succesoplevelser med produktivt arbejde og et professionelt netværk uden for fængselsmurene. Desuden får underviserne fra de private virksomheder øjnene op for de indsattes potentiale, og ser efterfølgende mere end bare en plettet straffeattest.

Økonomer Uden Grænser har gennem et case-studie kortlagt, hvilke forandringer OPS-kurserne skaber for både de indsatte, deres nærmeste, arbejdsgiverne og samfundet som helhed. I rapporten gennemgås to cases baseret på interviews med indsatte, som har gennemført et OPS-kursus.

Det er spild af statens ressourcer og penge, hvis vi laver ingenting i fængslet. Vi kan yde noget til samfundet, selvom vi sidder bag tremmer.

Rapporten redegør for, hvordan de indsatte opnår øget selvværd, får mod på at uddanne sig yderligere, bliver motiveret til at stoppe deres stofmisbrug, og dermed samlet set øger deres muligheder for at bryde med den kriminelle løbebane, når de kommer ud af fængslet. 

Læs hele rapporten her: High:five