Stor hjælp til skilsmisseramte børn og familier

I denne rapport præsenteres resultaterne af en Social Return On Investment-analyse (SROI) af organisationen Landsforeningen for Børn og Forældre. 

I denne rapport præsenteres resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse for brugerne af Landsforeningen for Børn og Forældres (LFBF) ydelser. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen benyttes desuden som input i en Social Return On Investment analyse (SROI), og har til formål at belyse skilsmisseramte familiers udbytte af LFBF’s ydelser ‘Bisidderordning’ og ‘Tværfaglig rådgivning’.

LFBF tilbyder en helhedsorienteret indsats, til mennesker der befinder sig i skilsmisse og børn, der er påvirket heraf. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at LFBF’s indsats er til stor hjælp for familierne, som oplever at ydelserne gør en forskel for dem og deres familier før, under og efter sagsforløb.

“Jeg fungerer bedre i dagligdagen, fordi jeg ved, jeg har mulighed for at få talt om mine bekymringer straks, jeg har dem. Det giver mig stor tryghed, at jeg ikke står alene.”

Mere end 9 ud af 10 af respondenterne oplever at foreningens ydelser har; forbedret kommunikation mellem de involverede parter, gjort sagens forløb mere overskueligt, bidraget til nedtrapning af konflikter, og reduceret individuelle, negative konsekvenser forbundet med skilsmisse eller samlivsophør.

Samlet sparer samfundet over en femårig periode 5,36 kr. for hver krone investeret i Landsforeningen for Børn og Forældre.

Læs hele rapporten her: Landsforeningen for Børn og Forældre