Bedre trivsel for flygtningebørn gavner både børnene og kommunekassen

Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en social cost-benefit analyse af Red Barnets projekt ‘Fra flugt til skolegang’, der efter 10 år forventes at give et afkast på 4-5 kroner per investeret krone.

Mange flygtningebørn føler sig ensomme og har svært ved at blive en del af fællesskabet i og uden for skolen. En undersøgelse foretaget af Professionshøjskolen Absalon for Red Barnet konkluderer, at der mangler helhedsorienterede indsatser, som er målrettet både børn, forældre, lærere, skoleledelse og samarbejdet mellem dem. Desuden er der behov for en styrket indsats målrettet børnenes mentale trivsel.

Netop sådan en helhedsorienteret indsats er Red Barnet gået i gang med at implementere i samarbejde med danske kommuner. Projektet hedder ’Fra flugt til skolegang’ og indeholder blandt andet psykosocial støtte til børn, uddannelse af fagpersoner og workshops for børnenes forældre. Projektet har til formål at styrke trivsel og læring blandt børn med flygtningebaggrund i folkeskolens indskoling og mellemtrin.

Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en social cost-benefit analyse for Red Barnet, der viser at indsatsen kan betale sig. Hvis en kommune investerer i en indsats som ’Fra flugt til skolegang’, forventes det at kunne betale sig økonomisk efter en 10-årig periode. Derefter vil hver krone, der investeres i projektet, give et afkast på 4-5 kroner. Efter 15 år forventes der at være sparet 13,9 millioner kroner, hvoraf 65 procent vil tilfalde staten og 35 procent kommunen. Resultaterne bygger blandt andet på en antagelse om, at børnene i indsatsen opnår bedre trivsel og får højere karakterer i skolen og derigennem en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor sparer det offentlige udgifter til fx anbringelser, sundhed, kriminalitet og overførselsindkomster.

Læs mere om projektet ‘Fra flugt til skolegang’  her.