AMU-kurser klæder indsatte på til et liv uden kriminalitet

Økonomer Uden Grænser udgiver ny rapport, der belyser gevinsterne af at tilbyde AMU-kurser til indsatte i åbne fængsler.

Et af High:fives projekter består i at formidle et samarbejde mellem kriminalforsorgen og private virksomheder, der tilbyder kurser til de indsatte i åbne fængsler. Indsatsen kaldes i daglig tale OPS-kurser (Offentligt/Privat samarbejde), og har som formål at virksomheder integrerer de indsatte på arbejdsmarkedet.

Økonomer Uden Grænser har gennem et case-studie kortlagt, hvilke forandringer OPS-kurserne skaber for både de indsatte, deres nærmeste, arbejdsgiverne og samfundet som helhed. I rapporten gennemgås to cases baseret på interviews med indsatte, som har gennemført et OPS-kursus.

Rapporten redegør for, hvordan de indsatte opnår øget selvværd, får mod på at uddanne sig yderligere, bliver motiveret til at stoppe deres stofmisbrug, og dermed samlet set øger deres muligheder for at bryde med den kriminelle løbebane, når de kommer ud af fængslet.

Læs mere og find hele rapporten her.