Fra safespace til bravespace

LifehackDK er et fokuseret tilbud for unge med flerkulturel, muslimsk baggrund mellem 15 og 30 år, som har oplevet eller stadig oplever social og religiøs kontrol.

Minoritetsetniske unge (unge med ikke-vestlige oprindelse) er generelt mere udsatte for social kontrol end majoritetsetniske unge (unge med dansk eller vestlig oprindelse).

Hos LifehackDK får de unge konkret støtte og rådgivning til at tage ejerskab over deres egen identitet og mulighed for at opbygge en ny tilværelse. Indsatsen er en fokuseret helhedsorienteret, rehabiliterende og tværfaglig tilgang, gennem syv indsatser, som målrettet sigter efter at give overblik, struktur, viden og netværk til de unge.

Lifehack har været en livsændrende oplevelse for mig. Havde man spurgt mig, hvor jeg var på vej hen for et år siden, ville man nok have ondt af mig og mit svar. Jeg vidste ikke alle de ting, som jeg ønskede, rent faktisk kunne opnås. Jeg var ikke klar til at tage alle de kampe, som jeg havde behov for at tage for at opnå mine drømme.

Økonomer Uden Grænser har – på baggrund af en femårig prognose – udarbejdet en SROI-analyse, der værdisætter effekten af LifehackDKs indsats for de unge inden for områderne øget selvtillid, øget selvbestemmelse og kontrol over eget liv, afbetaling af gæld og finansiel komfort, samt juridiske sager.

Undersøgelsen sker på baggrund af før- og efter-spørgeskemaer, udarbejdet af LifehackDK, og et spørgeskema udarbejdet af Økonomer Uden Grænser, hvor de 36 unge, som deltog i forløb hos LifehackDK i periooden 2017-2019 har deltaget i undersøgelsen.

Jeg begyndte at fokusere på min karriere, på mit studie og på mig selv. Det var okay at finde et drømmejob, der ikke er læge, ingeniør eller advokat. Det var okay at rejse rundt og tage til studieture og til udvekling. Og det var okay at være mig selv.

Resultaterne viser bl.a. at de unge opnår øget selvtillid, mindre ensomhed og mindre stress. At de unge opnår en øget kontrol over eget liv og sikkerhedsfølelse, hvor de ikke længere føler sig sikkerhedstruede, som følge af social eller religiøs kontrol. At de afvikler deres gæld og opnår større økonomisk stabilitet. At de får juridisk rådgivning på voldssager, som ellers ikke ville være blevet anmeldt, dels fordi de unge frygter, at udøverne af kontrollen skal opdage det, og dels fordi de unge har mistro til systemet.

Over fem år genererer LifehackDK en samfundsøkonomisk værdi på 27,8 mio. kr. Omkostningerne til indsatsen beløber sig til 1,8 mio. kr., og nettogevinsten er således på 26,0 mio. kr. Dette giver en social cost benefit ratio (SCBR) på 14,9, hvilket betyder at for hver krone investeret i Lifehack får samfundet 14,9 kr. igen. Det svarer til et årligt afkast – den såkaldte social return on investment (SROI) – på hele 57 pct.

Den samfundsøkonomiske værdi, som analysen finder, består hovedsageligt af social værdi, dvs. en værdisætning af den øgede livskvalitet, som deltagerne opnår. Dette må ikke forveksles med budgetøkonomisk værdi, som kan aflæses i de offentlige budgetter.  Det er dog vigtigt at huske, at den sociale værdi, som Lifehacks intervention grundlægger, skaber adfærds- og livsændringer hos de unge deltagere, hvilket kan medføre budgetøkonomiske besparelser på sigt. Undersøgelsesperioden har dog været for kort til at sidstnævnte har kunnet måles.

Læs hele rapporten her: LifehackDK

LifehackDK var på analysetidspunktet en indsats under organisationen Exitcirklen, men er fra 2020 forankret i den selvstændige organisation LØFT. Indsatsen skifter samtidigt navn til Evolve, og bliver en af LØFTs hovedindsatser.