Helhedsorienteret støtte til tidligere anbragte unge betaler sig

Samfundet får 9,3 kr. igen for hver krone, der investeres i Projekt UNIK, der støtter tidligere anbragte børn og unge i overgangen til voksenlivet.

Der er mange udsatte unge, der lever på kanten af det øvrige samfund. En del af de udsatte unge får ikke en uddannelse, eller tilknytning til arbejdsmarkedet. I de mest alvorlige tilfælde er der også tale om unge, der kommer ud i kriminalitet, stofmisbrug eller hjemløshed. Et liv på kanten af det øvrige samfund giver først og fremmest et mindre tilfredsstillende liv for den enkelte, men det er også forbundet med store omkostninger for velfærdsstaten.

Projekt UNIK er en helhedsorienteret indsats, målrettet tidligere og nuværende anbragte unge mellem 18 og 30 år, der vurderes at have behov for støtte i overgangen til voksenlivet og derved øge målgruppens inklusion, både i det sociale liv, samfundslivet og arbejdslivet.

Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en 5-årig prognose for gevinsterne ved at de 49 unge tidligere anbragte, der startede på Projekt UNIK hold 1, unge inkluderes på uddannelse og arbejdsmarked.  Undersøgelsen viser, at 71 pct. af de unge var på overførselsindkomst, da de startede i Projekt UNIK hold 1 ved årsskiftet 2015/16. Endvidere havde 53 pct. en eller flere psykiatriske diagnoser og ca. 10 pct. havde misbrug af hårde stoffer. Prognosen, som er baseret på en fremskrivning af den faktiske udvikling i 2016 og 2017, viser bl.a. at 58 pct. opnår bedre trivsel og selvværd, og at 66 pct. oplever reduceret ensomhed og isolation. Dette danner grundlag for udvikling af nødvendige sociale kompetencer, som muliggør, at de unge kan udvikle faglige kompetencer gennem uddannelse og praktik, der leder til beskæftigelse. Således forventes 65 pct. flere i beskæftigelse i 2020.

Den samlede bruttogevinst af Projekt UNIK forventes at være på 47,9 mio. kr. i år 2020. Gevinster fra ændringer i nettobidrag til kommune, region og stat i form af bl.a. færre udbetalinger af kontanthjælp, færre psykiatriske indlæggelser og flere skatteindtægter svarer til 14,9 mio. kr. De øvrige 33 mio. kr. er social værdi i form af bedre trivsel og øget købekraft for de tidligere anbragte.

Holder man gevinsterne op i mod omkostningerne ved projektet, giver det en social benefit-cost ratio på 9,3. Det vil sige, at for hver krone, der investeres i Projekt UNIK får samfundet 9,3 kroner igen.

Læs hele rapporten her: Projekt UNIK