Rådgivning og støtte til skilsmisseramte familier betaler sig

Samfundet får 5,36 kr. igen for hver krone, der investeres i Landsforening for Børn og Forældre, der støtter og vejleder forældre og børn under og efter skilsmisse.

Omtrent halvdelen af alle ægteskaber i Danmark ender i skilsmisse. Forud for skilsmissen er en beslutningsproces, som ofte er konfliktfyldt og præger de involveredes arbejdsliv, sociale liv og børn negativt. Efter skilsmissen oplever næsten halvdelen, at samarbejdet om at være forældre er konfliktfyldt i en eller anden grad, og 11 procent oplever, at samarbejdet i høj grad er plaget af konflikter. I komplicerede skilsmisser inddrages en række myndigheder, hvor forløbet kan være svært at navigere
rundt i. Hele skilsmisseprocessen er altså forbundet med en lang række negative konsekvenser for bl.a. forældrene, de
involverede børn samt myndigheder og erhvervsliv.

Landsforeningen for Børn og Forældre (LFBF) hjælper, støtter, vejleder samt rådgiver børn og forældre i forbindelse med skilsmisse. Foreningen hjælper forældrene med alt fra kommunikation, til at læse og forstå breve fra
myndighederne, minimere konfliktoptrappende adfærd, samt understøtte det enkelte barns udvikling og trivsel. Alt dette er medvirkende til, at skabe overskud hos forældrene, så de kan blive en ressource for sig selv, deres børn, familie, en ny partner, kollegaer og deres arbejdsplads.

Økonomer Uden Grænser har analyseret effekterne af to af LFBF’s tilbud: ‘bisidderordning’ og ‘tværfaglig rådgivning’.  Analysen viser, at mere end 9 ud af 10 af respondenterne oplever at foreningens ydelser har; forbedret kommunikation mellem de involverede parter, gjort sagens forløb mere overskueligt, bidraget til nedtrapning af konflikter, og reduceret individuelle, negative konsekvenser forbundet med skilsmisse eller samlivsophør (herunder mindre stress og mere overskud).

Den samlede bruttogevinst af LFBF’s tilbud løber over en femårig periode op i 981.000 kr. Holder man gevinsterne op i mod omkostningerne ved projektet, giver det en social benefit-cost ratio på 5,36. Det vil sige, at for hver krone, der investeres i LFBF får samfundet 5,36 kroner igen, hvilket svarer til et afkast (social return on investmet) på 32 pct.

Læs hele rapporten her: Landsforeningen for Børn og Forældre