Kan økonomisk teori være solidarisk?

Økonomer Uden Grænser har været på Roskilde Festival for at sætte fokus på solidaritet. Det gjorde vi med et lille wisdom of the crowd eksperiment.

Solidarity var årets tema på den netop overståede Roskilde Festival, og Økonomer Uden Grænser var sammen med en række andre NGO’er med til at sætte fokus på solidaritet og involvere festivalens gæster gennem forskellige aktiviteter. Vores bidrag var at vise – ved hjælp af økonomisk teori – hvordan vi sammen er bedre end hver for sig.

Vi lavede et eksperiment inspireret af wisdom of the crowd teorien, som siger, at hvis man får en masse personer til at forsøge at estimere en kvantitativ værdi – i det klassiske eksempel er det vægten på en ko –  vil størstedelen af buddene være langt fra det rigtige svar, men tager man derimod gennemsnittet af buddene, vil det komme tæt på det korrekte svar. Det fælles bud vil altså være bedre end de individuelle bud. For at tilpasse vores eksperiment omgivelserne, lod vi festivalgængerne gætte på pantværdien af en sæk med flasker og dåser – en disciplin som mange af deltagerne selv mente at være eksperter indenfor.

Vi har et databrud mellem de to første dage og tredjedagen, som følge af et panttyveri. Vi skaffede en ny pose pant til den sidste dag, men værdien af indholdet var ikke lig værdien på de to foregående dag, så derfor viser vi resultaterne fra henholdsvis de to første dage og den tredje dag hver for sig.

Fordeling af bud (dag 1+2): Den røde linje viser gennemsnittet af buddene (149,62 kr.), mens den mørke søjle viser det rigtige svar (193 kr.)
Udvikling (dag 1+2) i gennemsnit af bud på pantværdien efterhånden som vi fik flere bud

De to første dage fik vi i alt 493 bud på pantværdien. Det laveste bud var 30 kr., mens det højeste bud var 1.000 kr. Det mest hyppige bud var 200 kr. Gennemsnittet af buddene var 149,62 kr. med en standardafvigelse på 79. Ingen ramte den korrekte pantværdi på 193 kr. Selvom gennemsnittet af buddene lå et stykke under det rigtige svar, var gennemsnittet alligevel tættere på det rigtige svar end 68 pct. af de individuelle bud.

Fordeling af bud (dag 3): Den røde linje viser gennemsnittet af buddene (76,09 kr.), mens den mørke søjle viser det rigtige svar (103 kr.)

Den tredje dag – hvor vi havde samlet en ny pose pant – fik vi 372 bud på pantværdien, der fordelte sig i intervallet fra 18 kr. til 300 kr., men med flest bud på 50 kr. Gennemsnittet endte på 76,09 kr. med en standardafvigelse på 34. Kun to bud ramte præcist det rigtige beløb på 103 kr. Ligesom de foregående dage var gennemsnittet en del lavere end det rigtige svar. Men til trods for det, var gennemsnittet alligevel tættere på det rigtige svar end 82 pct. af de individuelle bud.

Udvikling (dag 3) i gennemsnit af bud på pantværdien efterhånden som vi fik flere bud

Konklusionen må dermed være, at festival-crowden var visere end (størstedelen af) enkeltpersonerne, når det kommer til at estimere værdien af en sæk med pantflasker. Eftersom alle deltagere var med til at estimere værdien i fællesskab, vandt alle deltagere selvfølgelig også et glas friskpresset appelsinjuice.

Tak til de 865 som deltog i vores eksperiment, og midt i festivalen tog sig tid til en snak om økonomi og solidaritet med os.