En ny chance for tidligere indsatte

High:fives OPS-kurser er et tilbud til indsatte i åbne fængsler. hvor virksomheder uddanner de indsatte gennem praktiske kurser, hvilket hjælper de indsatte med at integrere sig på arbejdsmarkedet efter endt afsoning.

Samfundet kan spare millioner ved at investere i tidligere indsatte og kriminelle, viser ny rapport fra Økonomer Uden Grænser og InnoSocial”. I rapporten, som er udarbejdet i samarbejde med High:five og i forlængelse af dialog med Justitsministeriet og Kriminalforsorgen, anbefaler Økonomer Uden Grænser og InnoSocial en årlig investering på 25 millioner kroner målrettet unge med en kriminel løbebane. Ved at bringe disse unge i job og uddannelse gennem skræddersyede job- og uddannelsesmatch kan samfundet opnå en betydelig samfundsøkonomisk værdi, herunder en budgetøkonomisk og social værdi. High:five vurderer, at det er muligt at skalere indsatsen, og ØUG og InnoSocial ser store perspektiver i en yderligere skalering af indsatsen.

High:five hjælper tidligere straffede i job og uddannelse for at give dem en fremtid uden kriminalitet og hjælper samtidig samfundet med øget udbytte af kvalificeret arbejdskraft. Årlige evalueringer fra DISCUS viser stabil udvikling, stærkt tværfagligt arbejde og bred anerkendelse blandt samarbejdspartnere.

Økonomer Uden Grænser har i tidligere rapport undersøgt, hvilke forandringer High:fives OPS-kurser skaber for de indsatte, deres nærmeste, arbejdsgiverne og samfundet som helhed. Rapporten bygger på to cases, hvor indsatte, der har deltaget i et OPS-kursus, er blevet interviewet.

Til opsummering viser High:five interventionen lovende resultater i kampen mod kriminalitet og arbejdsløshed. Med 500 individuelle jobmatches og 400 OPS-uddannelsesmatches årligt forventes det at skabe en samfundsøkonomisk bruttoværdi på 443 millioner kroner over 5 år. Forudsætninger for deltagelse er motivation til at gå i job eller uddannelse, en stabil bopæl, stoffrihed og at have lagt kriminaliteten bag sig. High:five kan spille en vigtig rolle i kampen mod kriminalitet og arbejdsløshed ved at skabe mere beskæftigelse, mindre kriminalitet, øget købekraft, mere uddannelse, øget selvværd og mindre misbrug.

Fordelingen af de budgetøkonomiske gevinster mellem stat og kommune er 70% og 30% henholdsvis, og nettobidraget fra kontanthjælp til job betyder øgede skatteindtægter og direkte besparelser for både kommune og stat. Det forventes, at High:five interventionen vil skabe betydelige økonomiske gevinster for samfundet ved at reducere recidiv blandt deltagere, øge beskæftigelsen via uddannelse og mindske offentlig forsørgelse.

Læs hele analysen her: