Brud med kontrollerende miljøer øger minoritetsunges livskvalitet

Økonomer Uden Grænsers nyeste analyse evaluerer indsatsen LifehackDK, som hjælper minoritetsunge med at bryde med kontrollerende miljøer for derved at give dem ejerskab over egen tilværelse og mulighed for at skabe et liv uden tvang.

Minoritetsetniske unge (unge med ikke-vestlige oprindelse) er generelt mere udsatte for social kontrol end majoritetsetniske unge (unge med dansk eller vestlig oprindelse). Eksempelvis oplever 19 pct. af minoritetsunge, at de har begrænset selvbestemmelse i forhold til valg af partner, mens andel kun er 4 pct. for majoritetsunge.

LifehackDKs indsats er en fokuseret helhedsorienteret, rehabiliterende og tværfaglig tilgang, gennem syv indsatser, som målrettet sigter efter at give overblik, struktur, viden og netværk til de unge. Hos Lifehack får de unge konkret støtte og rådgivning til at tage ejerskab over deres egen identitet og mulighed for at opbygge en ny tilværelse.

Økonomer Uden Grænser har evalueret indsatsen, og resultaterne viser, at de unge opnår øget selvtillid, mindre ensomhed og mindre stress. At de unge opnår en øget kontrol over eget liv og sikkerhedsfølelse, hvor de ikke længere føler sig sikkerhedstruede, som følge af social eller religiøs kontrol. At de afvikler deres gæld og opnår større økonomisk stabilitet. At de får juridisk rådgivning på voldssager, som ellers ikke ville være blevet anmeldt, dels fordi de unge frygter, at udøverne af kontrollen skal opdage det, og dels fordi de unge har mistro til systemet.

Over fem år genererer LifehackDK en samfundsøkonomisk værdi på 27,8 mio. kr. Omkostningerne til indsatsen beløber sig til 1,8 mio. kr., og nettogevinsten er således på 26,0 mio. kr. Dette giver en social cost benefit ratio (SCBR) på 14,9, hvilket betyder at for hver krone investeret i Lifehack får samfundet 14,9 kr. igen. Det svarer til et årligt afkast – den såkaldte social return on investment (SROI) – på hele 57 pct.

Læs mere og find hele rapporten her.

LifehackDK var på analysetidspunktet en indsats under organisationen Exitcirklen, men er fra 2020 forankret i den selvstændige organisation LØFT. Indsatsen skifter samtidigt navn til Evolve, og bliver en af LØFTs hovedindsatser.