Boksning som alternativ til bandemiljøet

Økonomer Uden Grænsers dugfriske midtvejsevaluering af Comeback Camp viser, at indsatsen på kort tid har nedbragt deltagernes kriminalitetsniveau og samtidig øget deltagernes trivsel – og at indsatsen kan betale sig for samfundet.

Comeback Camp tilbyder unge marginaliserede kriminalitetstruede mænd et fællesskab, der ligner det, de kender fra gaden, men med konstruktive værdier, og anvender boksning som omdrejningspunkt i arbejdet med målgruppen.

Ved indsatsens start angav 75 pct. af deltagerne, at deres primære sociale netværk var i bandemiljøet eller et andet kriminelt miljø, mens 100 pct. af deltagerne havde begået kriminalitet de foregående fem år – herunder våbenbesiddelse, grov vold, røveri samt afpresning og trusler.

I løbet af de 29 uger, som deltagerne på undersøgelsestidspunktet i gennemsnit havde været i programmet, havde ingen begået ny kriminalitet. De unge havde samtidig mindsket eller helt stoppet deres misbrug, havde forbedret deres helbred, og sov bedre om natten, var mindre stressede, og følte sig mere trygge samt havde mere ro, end før de startede i Comeback.

En fremskrivning på baggrund af de hidtidige resultater viser, at Comeback Camp over en femårig periode vil generere en samfundsøkonomisk værdi på godt 5,6 mio. kr. Omkostningerne til indsatsen beløber sig til knap 1,2 mio. kr., og nettogevinsten er således på knap 4,5 mio. kr. Dette giver en social cost benefit ratio (SCBR) på 4,8, hvilket betyder at for hver krone investeret i Comeback får samfundet 4,8 kr. igen. Det svarer til et årligt afkast – den såkaldte social return on investment (SROI) – på hele 30 pct.

Værdien inkluderer både en social og en økonomisk værdi. Den sociale værdi omfatter den øgede trivsel, de unge opnår ved at komme ud af deres misbrug, få en læreplads samt deres øgede nettoindtægt. Den økonomiske værdi omfatter statens og kommunens reducerede udgifter til kontanthjælp, øgede skatteindtægter samt statens reducerede omkostninger ved kriminalitet.

Læs mere og find hele rapporten her.