Nyheder

Ny rapport for Fødevarebanken

Økonomer Uden Grænsers seneste rapport for FødevareBanken med nye tal fra 2018 er netop udgivet. FødevareBanken bekæmper både madspild og madfattigdom ved at indsamle overskudsmad fra supermarkeder og fødevareproducenter, for derefter at fordele det til organisationer, der arbejder med socialt udsatte. Økonomer Uden Grænser har siden 2014 årligt beregnet de samfundsøkonomiske gevinster ved FødevareBankens arbejde. … Continue reading Ny rapport for Fødevarebanken

Kan økonomisk teori være solidarisk?

Økonomer Uden Grænser har været på Roskilde Festival for at sætte fokus på solidaritet. Det gjorde vi med et lille wisdom of the crowd eksperiment. Solidarity var årets tema på den netop overståede Roskilde Festival, og Økonomer Uden Grænser var sammen med en række andre NGO'er med til at sætte fokus på solidaritet og involvere festivalens gæster … Continue reading Kan økonomisk teori være solidarisk?

Rådgivning og støtte til skilsmisseramte familier betaler sig

Samfundet får 5,36 kr. igen for hver krone, der investeres i Landsforening for Børn og Forældre, der støtter og vejleder forældre og børn under og efter skilsmisse. Omtrent halvdelen af alle ægteskaber i Danmark ender i skilsmisse. Forud for skilsmissen er en beslutningsproces, som ofte er konfliktfyldt og præger de involveredes arbejdsliv, sociale liv og … Continue reading Rådgivning og støtte til skilsmisseramte familier betaler sig

Debatindlæg i Altinget: Økonomisk værdi følger i halen på social forandring – ikke omvendt

Ludvig Wier og Rasmus Rifsdal, hhv. formand og leder af Økonomer Uden Grænser, har skrevet et debatindlæg i Altinget. Læs det her. DEBAT: Socialområdet ses i stigende grad som en investerings-mulighed og ikke blot som en udgift. Ifølge Økonomer Uden Grænser er der en risiko for, at de mest attraktive sociale investeringer bliver dem, som … Continue reading Debatindlæg i Altinget: Økonomisk værdi følger i halen på social forandring – ikke omvendt

Bedre trivsel for flygtningebørn gavner både børnene og kommunekassen

Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en social cost-benefit analyse af Red Barnets projekt 'Fra flugt til skolegang', der efter 10 år forventes at give et afkast på 4-5 kroner per investeret krone. Mange flygtningebørn føler sig ensomme og har svært ved at blive en del af fællesskabet i og uden for skolen. En undersøgelse foretaget … Continue reading Bedre trivsel for flygtningebørn gavner både børnene og kommunekassen

Helhedsorienteret støtte til tidligere anbragte unge betaler sig

Samfundet får 9,3 kr. igen for hver krone, der investeres i Projekt UNIK, der støtter tidligere anbragte børn og unge i overgangen til voksenlivet. Der er mange udsatte unge, der lever på kanten af det øvrige samfund. En del af de udsatte unge får ikke en uddannelse, eller tilknytning til arbejdsmarkedet. I de mest alvorlige … Continue reading Helhedsorienteret støtte til tidligere anbragte unge betaler sig

Ny rapport for FødevareBanken

Økonomer Uden Grænsers seneste rapport for FødevareBanken med nye tal fra 2017 er netop udgivet. FødevareBanken bekæmper både madspild og madfattigdom ved at indsamle overskudsmad fra supermarkeder og fødevareproducenter, for derefter at fordele det til organisationer, der arbejder med socialt udsatte. Økonomer Uden Grænser har siden 2014 årligt beregnet de samfundsøkonomiske gevinster ved FødevareBankens arbejde. … Continue reading Ny rapport for FødevareBanken

Svar på kronik i Weekendavisen

Weekendavisen bragte i sidste uge artiklen »Gode hensigter« på forsiden. Den indeholder en kritik af Økonomer Uden Grænsers evaluering af projektet Headspace, som blandt andre tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen har støttet. Kritikken gik på, hvorvidt man kan måle den sociale værdi af, at unge brugere af Headspace oplever at være mindre ensomme, depressive, stressede … Continue reading Svar på kronik i Weekendavisen

Portræt i Altinget: Unge økonomer vil bevise, at socialt arbejde betaler sig

Altinget bringer i dag et portræt af Økonomer Uden Grænser. "Civilsamfundets sociale indsatser bør ikke ses som ren velgørenhed. Ofte skaber de nemlig store økonomiske gevinster for samfundet. Det er tanken bag Økonomer Uden Grænser, som gratis måler effekten af sociale organisationers arbejde." Læs hele portrættet i Altinget.

Samtale om social værdi på Radio24syv

Formand for og stifter af Økonomer Uden Grænser, Ludvig Wier, taler med billedhugger Bjørn Nørgaard om værdisætning af kultur, natur, sociale indsatser mm. Kunst og økonomi er umiddelbart to enheder, der er svære at forene. For hvem bestemmer fastsættelsen af begrebet værdi? Billedhugger og professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Bjørn Nørgaard har inviteret økonom … Continue reading Samtale om social værdi på Radio24syv